Runsten L1944:7440 i Danmark ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:7440 i Danmark
Foto av Runsten L1944:7440 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sty√įingr/StŇď√įingr l√©t reisa stein eptir √Ārna, son sinn. Hann f√≥r hvart(?) land(?) √ějalfi ok √ďrŇďkja hjoggu r√ļnar eptir br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, 2,2 m h√∂g och 1,2 m bred och 1 m tjock vid basen och 0,1 m tjock vid toppen. Triangul√§r genomsk√§rning. Ganska raka kanter. Avspetsad topp. Ristingen vetter mot VSV var√•t √§ven stenen lutar n√•got. Runh√∂jd 8-11 cm. se skiss i inventeringsboken. Upplysningsskylt st√•r 0,5 m S√Ė om runstenen. Odlingssten upplagd intill runsten utmed √•kerkanten. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"St√∂ding l√§t resa stenen efter Arne, sin son. Han for hayrt x lant. Tj√§lve och Or√∂kja h√∂ggo runorna efter sin broder." Skyltad 1976. Uppm√•lad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack, bred lerslätt intill ålopp. Impediment mellen åkermark och å."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N och √Ė intill √•kermark, i S intill S√§vja√•n."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.825236
Longitud: 17.736748
Lämnings-ID: L1944:7440
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 99:2
Sveriges runinskrifter: U948 (Upplands runinskrifter)
Plats: Danmarks by, fålebro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Torgöt Fotsarve (A); Tjälve 1 (S); Orökja 2 (S); Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/25acf139-84ef-4d73-acff-a777b512855b