Runsten U947, L1944:6898 i Danmark
Foto av Runsten U947, L1944:6898 i Danmark
Foto av Runsten U947, L1944:6898 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn ok Vígi létu gera brú þessa fyrir Ôzurar ônd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi Guð. Ásbjôrn gerði(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit 2,1 m hög och 0,8 m bred vid basen (NV-SÖ). Avsmalnande uppåt, 0,5 m tjock vid basen. Triangulär genomskärning. Ganska raka kanter. Ristningen vetter mot NÖ. Runhöjd 8-12 cm. Runstenen lutar svagt åt SV. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten och Vige lät göra denna bro för Assurs, sin svågers, ande. Nu är så sagt för själen: hjälpe Gud. Äsbjörn gjorde (?)." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikesren, mellan landsväg och åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,5 m V 40cg S om landsväg (S 40cg Ö-N 40cg V) vid en punkt 40 m S 40cg Ö om vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.824538
Longitud: 17.731989
Lämnings-ID: L1944:6898
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 101:1
Sveriges runinskrifter: U947, (Upplands runinskrifter)
Plats: Berga, fålebro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig granit
Runristare: Äsbjörn 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6898