Runsten L1944:6814 i Danmark ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:6814 i Danmark
Foto av Runsten L1944:6814 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gusi/Gussi/K√ļsi l√©t reisa at √Āka ok at Ketil √°raukinn(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,6 m h√∂g och 1,6 m bred (SSV-NN√Ė) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen n√•got avspetsad. Kanterna √§r raka och plana. Stenen lutar svagt mot S√Ė. Ristningen vetter mot √ĖS√Ė. Runh√∂jd 9-12 cm. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Guse (el. Gusse) l√§t resa efter √Öke och efter K√§ttil den √•ldersitgne." Uppm√•lad 1984. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S√Ė om kyrkog√•rdsmur (N√Ė-SV). 30 m N 20cg V om NV h√∂rnet av Danmarks kyrkas sakristia."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.833278
Longitud: 17.744905
Lämnings-ID: L1944:6814
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 60:1
Sveriges runinskrifter: U946 (Upplands runinskrifter)
Plats: Danmarks kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Grim skald (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/84ba4a81-9c70-4b41-b570-b50f030b1cc6