Runsten U943, L1941:2554 i Uppsala
Foto av Runsten U943, L1941:2554 i Uppsala
Foto av Runsten U943, L1941:2554 i Uppsala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok ... stein eptir ... ônd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten av röd granit, 1,7 m h, 0,6 m br (NNÖ-SSV) och ca 0,5m tj. Närmast fyrkantig genomskärning. Runristningarna vetter del åt SV och del åt ÖSÖ. på NÖ sidan är ett kors inristat. Runhöjden 7 cm. 11 m N 10cg V om nr 1 och 1,5 m V om gång är nr: 2) Runsten av ljusgrå granit, 2,7 m h, 1 m br, (N-S) och 0,28 m tj. Ristningen vetter åt Ö. Runhöjd 7-10 cm. 10 m N 10cg V om nr 2 och 1,6 m V om gång är nr: 3) Runsten av ljusröd granit, 1,23 m h, 0,90m br (N-S) och 0,45 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 6-8 cm. 9 m N 10cg V om nr 3 och 1,5 m V om gång är nr: 4) Runsten avgrå granit, 1,6 m h, 0,9 m br (N-S) och 0,35 m tj. Ristningen åtÖ. Runhöjden 6-7 cm. 7 m N 10cg V om nr 4 och 1,7 m V om gång ärnr: 5) Runsten av röd sandsten, 2 m h, 0,80 m br (N-S) och 0,20 mtj. Ristningen åt Ö. Runhöjden 7-8 cm. 16 m N 20cg V om nr 5 och4,5 m V om gång är nr: 6) Runsten av röd granit, 1,9 m h, 1,2 mbr (N-S) och 0,25 m tj. Ristningen åt Ö. Runhöjd 7 cm. ( Runstenen står 5 m S om Gustavianums N gavels förlängning). 13 m V 15cg Som nr 1 och 1,3 m N om trottoar är nr: 7) Runsten av granit, 1,5m h, 0,8 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och ca 0,3 m tj. Ristningen åtS. Runhöjd 6-7 cm. 19 m V 10cg S om nr 7 och 2 m NÖ om gånghörnaär nr: 8) Runsten, av rödaktig granit, 1,6 m h och 0,6 m br (NV-SÖ) och ca 0,5 m tj. Ristningen vetter dels åt SV och dele ÖSÖ. Runhöjden 6-7 cm. 29 m N 20cg V om nr 8 är nr: 9) Cementhäll med kopia av hällristning. Hällen är 1,32x0,8x0,14 och är försedd meden skeppsfigur.Ändring Dnr 174/67 Sammanlagt 9 runstenar på fornlnr 1 och 11 har lagats och springor har tätats. 13/4-67. B. Sn.Ändring Dnr 4314/76"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkmark i stadscentrum."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om SV hörnet av Gustavianum. 1 m N om trottoar."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.858048
Longitud: 17.631391
Lämnings-ID: L1941:2554
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 1:5
Sveriges runinskrifter: U943, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ärkebiskopsgården, uppsala
Placering: I Universitetsparken.
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Erik (A) [Källström 2014a]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2554