Runsten U931, L1941:1787 i Uppsala
Foto av Runsten U931, L1941:1787 i Uppsala
Foto av Runsten U931, L1941:1787 i Uppsala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... kasl ok Jôfurfast lét reisa stein eptir fôður sinn(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten av röd granit, 1,95 m h, 0,98 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,2m tj. Ristningen vetter mot N 40cg V. Runhöjd 6-8 cm. U 933. 4 mÖ 10cg N om nr 1 är nr: 2) Runsten, av röd granit, 1,40 m h, 0,95m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Ristningen vetter mot N 40cg V. Runhöjd 5-7 cm. U 929. 4,5 m NNÖ om nr 2 är nr: 3) Runsten, ljusröd granit, 1,4 m h, 1,72 m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Ristningen vettermot N 40cg V. Runhöjd 6-8 cm. 3 m Ö 20cg N om nr 3 är nr: 4) Runsten, av röd granit, 1,2 m h, 1,75 m br (NÖ-SV) och 0,47 m tj. Ristningen vetter mot NV. Runhöjd 9-10cm. U 935. 3,5 m NNÖ om nr 4 är nr: 5) Runsten, av grå och ljus granit, 1,22 m h, 1,38 m br (NÖ-SV) och 0,38 m tj. Ristningen vetter mot NV. Runhöjd 5-6 cm. U 931. 5 m Ö 40cg N om nr 5 är nr: 6) Runsten, av grå och röd granit, 1,58 m h, 1,08 m br (NNÖ-SSV) och 0,45 m tj. Ristningen vettermot V 30cg N. Runhöjd 9-11 cm. U 934. 4 m N 10cg Ö om nr 6 är nr:7) Runsten, av grå granit, 1,75 m h, 1,06 m br (NNÖ-SSV) och 0,5m tj. Ristningen vänd mot V 30cg N. Runhöjd 5-7 cm. Samtliga runstenar imålades med rödfärg och flyttades till sin nuvarande plats Ö om Domkyrkan i juni 1976. Nr 11:2, 11:3 och 11:7 hittades under pelare i Domkyrkan under restaureringen 1975. Nr 11:2 hade tidigare nr 71. Nr 11:3 hade tidigare nr 69. Nr 11:7 hade tidigare nr 70. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkmark SV om Domkyrkan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 16 m V 20cg N om Skytteanums SV hörn, 0,5 m N om gångvägoch 35 m Ö 15cg N."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.85797
Longitud: 17.63472
Lämnings-ID: L1941:1787
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 11:5
Sveriges runinskrifter: U931, (Upplands runinskrifter)
Plats: Uppsala domkyrka
Placering: På planen utmed kyrkans norra sida.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Ljus granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1787