Runsten L1943:9648 i Jumkil ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9648 i Jumkil
Foto av Runsten L1943:9648 i Jumkil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"S√¶geirr l√©t h√īggva stein at Una/Unna, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,7 m h, 1,4 m br vid basen (N 30cg V-S 30cg √Ė)och 0,25 m tj och avsmalnande upp√•t. Runh√∂jden 6-7 cm. Ristningen vetter mot VSV och √§r skadad i toppartiet och √•t S. Fkyttad n√•got vid v√§goml√§ggningen 1952. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment mellan väg och hagmark, intill ålopp."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m √Ė 10cg N om allm√§n v√§g (NNV-SS√Ė); 3 m SS√Ė om √•kerkant intillv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.92705
Longitud: 17.453108
Lämnings-ID: L1943:9648
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 31:1
Sveriges runinskrifter: U921 (Upplands runinskrifter)
Plats: Holmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Likbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/410c1f6e-9cbc-488b-92a5-7609ae288b72