Runsten U921, L1943:9648 i Jumkil
Foto av Runsten U921, L1943:9648 i Jumkil
Foto av Runsten U921, L1943:9648 i Jumkil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sægeirr lét hôggva stein at Una/Unna, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,7 m h, 1,4 m br vid basen (N 30cg V-S 30cg Ö)och 0,25 m tj och avsmalnande uppåt. Runhöjden 6-7 cm. Ristningen vetter mot VSV och är skadad i toppartiet och åt S. Fkyttad något vid vägomläggningen 1952. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment mellan väg och hagmark, intill ålopp."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m Ö 10cg N om allmän väg (NNV-SSÖ); 3 m SSÖ om åkerkant intillväg."
Vill du se flera runstenar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.92705
Longitud: 17.453108
Lämnings-ID: L1943:9648
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 31:1
Sveriges runinskrifter: U921, (Upplands runinskrifter)
Plats: Holmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Likbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9648