Runsten U920, L1942:44 i Jumkil
Foto av Runsten U920, L1942:44 i Jumkil
Foto av Runsten U920, L1942:44 i Jumkil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingi... ok Ônundr þeir létu reisa stein þenna eptir Heðinbjôrn ok Fastbjôrn ok ..., fôður sinn. Guð hjalpi sálu þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2 m h 1,2 m br vid basen (NV-SÖ) och 0,3 mtj. Runhöjd 9-12 cm ristningen vetter åt NÖ. Stenen är sönderslagen men sammanfogad. Den påträffades utefter vägen mellan Broholm och Blacksta . Texten lyder; " Ingemar? Och Anund, de läto resa denna sten efter Hedenbjörn och Fastbjörn och¿sin fader. Gud hjälpe hans själ".(Uppl, runinskrifter 920)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment mellan vägar och lagårdshacke."
Vill du se flera runstenar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.949104
Longitud: 17.408255
Lämnings-ID: L1942:44
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 7:1
Sveriges runinskrifter: U920, (Upplands runinskrifter)
Plats: Broholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:44