Runsten U918, L1943:9288 i Jumkil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðfastr hjó stein eptir Ketilmund, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, röd granit, 1,6 m h och 1,35 m vid basen och avsmalnande uppåt. Stenen står i SÖ-NV. Ristningen vetter åt NÖ. Runhöjd5-6 cm. Stenen är obetydligt skadad i toppen. Ca 10 m VNV om nr1 är: 2) Stensättningsliknande lämning, belägen på låg moränförhöjning. Lämningen är 3-4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytantalrika 0,2-0,4 m st stenar. Beväxt med 1 kraftig ek. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Vill du se flera runstenar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.953478
Longitud: 17.403111
Lämnings-ID: L1943:9288
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 53:1
Sveriges runinskrifter: U918, (Upplands runinskrifter)
Plats: Blacksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Gudfast (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9288