Runsten L1943:9288 i Jumkil ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9288 i Jumkil
Foto av Runsten L1943:9288 i Jumkil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gu√įfastr hj√≥ stein eptir Ketilmund, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, r√∂d granit, 1,6 m h och 1,35 m vid basen och avsmalnande upp√•t. Stenen st√•r i S√Ė-NV. Ristningen vetter √•t N√Ė. Runh√∂jd5-6 cm. Stenen √§r obetydligt skadad i toppen. Ca 10 m VNV om nr1 √§r: 2) Stens√§ttningsliknande l√§mning, bel√§gen p√• l√•g mor√§nf√∂rh√∂jning. L√§mningen √§r 3-4 m diam och 0,2 m h. √Ėvertorvad med i ytantalrika 0,2-0,4 m st stenar. Bev√§xt med 1 kraftig ek. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.953478
Longitud: 17.403111
Lämnings-ID: L1943:9288
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 53:1
Sveriges runinskrifter: U918 (Upplands runinskrifter)
Plats: Blacksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Gudfast (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5f96d542-38cc-4806-ba75-721d1d7cb636