Runsten L1943:9749 i Jumkil ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9749 i Jumkil
Foto av Runsten L1943:9749 i Jumkil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ernfastr ok Steinbj√īrn ok √ěorsteinn l√©tu at J√īrund, f√ī√įur sinn. D√≠selfr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 1,8 m h och 1,65x0,35 m stor, (N 20cg V-S 20cg √Ė). Runh√∂jden 6-10 cm. Ristningen vetter √•t SV. Sp√•r av uppm√•lning. Stenen √§r lagad. 1,5 m N 20cg √Ė om runstenen och 0,3 m S om klockstapeln st√•r en rest sten, granit 0,7 m h 0,7 bred nedtill (N 10cg √Ė-S 10cg V) avsmalnande upp√•t och 0,25 m tjock. Ena bredsidanvetter mot V-NV. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägren, gräsmatta intill tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m √Ė 20cg N om allm√§n v√§g; 2 m V om tomtgr√§ns (N-S), 3 m SSVom klockstapel."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.94213
Longitud: 17.423345
Lämnings-ID: L1943:9749
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 27:1
Sveriges runinskrifter: U917 (Upplands runinskrifter)
Plats: Jumkils kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: (√Ėpir 1 (A)); (Dis√§lv (S), namnet av Brate uppfattat som ristarsignatur.) [ej √Ėpir, √Öhl√©n 1997; Stille 1999b:140 attribuerar den dock till √Ėpir]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d2ed6d86-f00c-417c-99bf-7419d10d6126