Runsten U914, L1943:447 i Börje
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingigerðr/Ingikárr lét reisa stein eptir Styðing/Stœðing, fôður sinn, ok Þorkell lét gera merki at Ingigunni, sværu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,55 m hög, 1,1 m bred (NV-SÖ) och 0,6-0,7 m tjock. Ristningen vetter mot NÖ. Runhöjd 6,5-7,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter saknar stenen rotända (från början) och måste därför stödjas upp bakifrån. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingegärd lät resa stenen efter Styding, sin fader, och Torkel lät göra minnesmärket efter Ingegunn, sin svärmoder." Restes 1948. Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Börje socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning åt NÖ. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är intill och NV om infartsväg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Börje socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.907681
Longitud: 17.51174
Lämnings-ID: L1943:447
Riksantikvarieämbetets ID: Börje 67:1
Sveriges runinskrifter: U914, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ströja
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Börje
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:447