Runsten U913, L1944:9747 i Börje
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eyndr(?) ok Þróndr(?) létu rétta stein eptir fôður sinn Halfdan. Sveinn réð þat. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, ca 1,28 m hög, ca 1,70 m bred vid basen (Ö-V), intill 0,40 m tjock, avsmalnande uppåt. Runhöjd 6-8 cm. Inskriftssidan vetter mot S. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Önd (?) och Trond (?) läto resa stenen efter sin fader Halvdan. Sven ombesörjde detta." Lagades och restes 1948. Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Börje socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark intill S foten av svag moränförhöjning. Hagmark intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NNÖ åkerkant (VNV-ÖSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Börje socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.875948
Longitud: 17.501016
Lämnings-ID: L1944:9747
Riksantikvarieämbetets ID: Börje 244:1
Sveriges runinskrifter: U913, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd fältspatsrik granit
Runristare: Sven 4 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Börje
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9747