Runsten U910, L1941:8115 i Vänge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... létu reisa stein eptir fôður sinn ok osi eptir Ingifast irþbir ... niþiRib ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus gråsten, 1,86 m h, 1,20 m br (N-S), 0,26 m tj. Ristningsytan vetter åt Ö. Runorna äro 6-7 m h. På baksidan är järnrör uppsatt som stöd. U 910. Stenen är täckt med mossa och lav. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"5 m NV om NV hörnet av uthus. Trädgård intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.847047
Longitud: 17.439818
Lämnings-ID: L1941:8115
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 45:1
Sveriges runinskrifter: U910, (Upplands runinskrifter)
Plats: Körlinge
Placering: I parken vid Brunna.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8115