Runsten U908, L1941:7167 i Vänge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir lét hôggva stein at Bínu(?), fôður sinn, Ketilvé at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m h och 0,75 m br vid basen (NÖ-SV), 0,5 m br upptilloch 0,3 m tj vid basen. Inskriften vetter mot NV. Runhöjden är 5-7 cm. En bit av toppen är avslagen. U 908. Mycket otydlig ristning. Runstenen, som står uppställd i en stenfodrad grop, lutar betänkligt åt SÖ. Den är under detta sekel hitflyttad från att ha varit inmurad i bro över Fibyån, enligt uppgift vid kvarnen Kvarnberg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan, gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13,5 m Ö 10cg S om NÖ hörnet av bod, 3,5 m SV om infartsväg och4 m NV om staket."
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.885007
Longitud: 17.376152
Lämnings-ID: L1941:7167
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 82:1
Sveriges runinskrifter: U908, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fiby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd fältspatsrik granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7167