Runsten U907, L1941:7235 i Vänge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastbjôrn ok Jarl létu rétta stein at Þorstein, fôður sinn, Hringja. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,6 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,35 m tj. Ristningsytan vetter åt S. Runhöjd 7-9 cm. Flyttad ca 90 n åt S efter 1951 års inv (se kryssmarkering på fotokonceptkartan). U 907. Se skiss i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränförhöjning. Tomtmark, gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m N väg (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.864276
Longitud: 17.400791
Lämnings-ID: L1941:7235
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 86:1
Sveriges runinskrifter: U907, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bärby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Delvis rödaktig granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7235