Runsten U905, L1941:7422 i Vänge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorgerðr, Hallfríðar(?)/Hallfreðar(?) dóttir, lét rétta stein eptir Ála/Alla ok Ernmund ok eptir Brynjulf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av ljusröd granit, 1,4-1,58 m h, 0,88-0,94 m br (N 15cgÖ-S 15cg Ö) och 0,2-0,3 m tj. Ristningen åt V 15cg N. Runhöjd 9 cm. N kanten något avslagen, varvid runstenen skadats. Funnen framför kykans vapenhus. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om vapenhusets V vägg, 2 m S om tornets sidostöd. 1 m NÖ om sandgång (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.856087
Longitud: 17.434783
Lämnings-ID: L1941:7422
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 94:1
Sveriges runinskrifter: U905, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vänge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Likbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7422