Runsten U904, L1942:3974 i Läby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarl ok Karl ok Ígulbjôrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir Jôfur, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,48 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,2-0,48 m tj.Runhöjd 7-8 cm. Runskriften är på den mot N vända sidan. Runstenen lutar ca 10cg åt N. Stående invid Ö kanten i S änden av nr 3. 2) Borttagen runsten. Se Upplands runinskrifter 901! Trolig urprunglig plats för runstenen är kryssmarkerad på fotokartan. Se ävenraä 101! Har stått invid V kanten i S änden av nr 3 mittemot nr 1. 3) Vägbank, 180 m l (S 10cg V-N 10cg Ö), 6-7 m br och 0,3 m h.Övertorvad. Beväxt med en lövbuske och gräs. 10 m är bortodlat iN mellan den nuvarande N änden och åbrinken. I N änden är odlingssten påförd. Odlat utmed långsidorna och utmed N kortsidan. Vägbanken har tidigare fortsatt N om ån men är här helt bortodlad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Läby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I åkerkant (nr 1) och i dike (nr 2)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart N om ägoväg (Ö-V) vid en punkt 55 m Ö om 80-gradig kurva av samma väg (avser nr 1)."
Vill du se flera runstenar i Läby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.844491
Longitud: 17.519451
Lämnings-ID: L1942:3974
Riksantikvarieämbetets ID: Läby 20:1
Sveriges runinskrifter: U904, (Upplands runinskrifter)
Plats: Västerby, läby vad
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Åsmund (A); Torfast (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Läby
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3974