Runsten L1942:4429 i Läby 🇬🇧
Foto av Runsten L1942:4429 i Läby
Foto av Runsten L1942:4429 i Läby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigbjôrn/Sæbjôrn ok Sigdjarfr réttu stein þenna eptir Eystein ok eptir Sigdjarf/Sædjarf, brœðr sína. Synir Hugals/Hugalds réttu stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig gnejsgranit, 1,53 m h, 1 m br (V-Ö) och 0,25-0,55 m tj. Ristningen vätter mot S och landsvägen. Runhöjd 6-7 cm. U 903. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Läby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m Ö om vägskäl, 13 m V om infartsvägen mot N, intill och N omg:la landsvägen Uppsala-Sala vägbana. Omedelbart N om stenen ärett vägdike invid åker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.84797
Longitud: 17.514587
Lämnings-ID: L1942:4429
Riksantikvarieämbetets ID: Läby 30:1
Sveriges runinskrifter: U903 (Upplands runinskrifter)
Plats: Västerby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Läby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/30527e70-60dd-43c8-a13f-7d8cf76a3dcf