Runsten U894, L1941:8915 i Åland
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ábjôrn ok Holmbjôrn(?) ok Saxi létu gera merki eptir Ônund, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,3 m h, 1,3 m br (NÖ-SV) och 0,3 m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Runhöjd 6-8,5 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åland socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m VSV om gammal landsväg (NNV-SSÖ) 3 m NNV om infartsväg (VNV-ÖSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Åland socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.874906
Longitud: 17.288113
Lämnings-ID: L1941:8915
Riksantikvarieämbetets ID: Åland 5:1
Sveriges runinskrifter: U894, (Upplands runinskrifter)
Plats: Söderby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åland
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8915