Runsten U889, L1941:8086 i Åland
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Ásulfr ok Geirr, arfar Fast... stein réttu. Þeir saotr nau---u fyrir ônd ... §Q Ásulfr ok Geirr, arfar Fastulfs stein réttu þeir. Stendr nau---u fyrir ônd Arnþórs ok Geirbjarnar(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,m h, 1,8 m br (N-S) och 0,3 m tj. Runhöjden 7-8 cm. Inskriften vetter åt Ö. Stenen kantskadad och delar av ristningen är borta. Stenen lutar kraftigt mot V och bör resas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åland socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m V landvägsdike, 6 m V om väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Åland socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.879888
Longitud: 17.26989
Lämnings-ID: L1941:8086
Riksantikvarieämbetets ID: Åland 11:1
Sveriges runinskrifter: U889, (Upplands runinskrifter)
Plats: Västerby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: (Öpir 1 (A)), påminner om Öpir men ornamentiken är degenererad och kännedomen om runorna bristfällig. [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åland
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8086