Runsten L1943:1526 i Hagby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:1526 i Hagby
Foto av Runsten L1943:1526 i Hagby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok Holmfastr ok Ulfgeirr ok Gunnr√≠√įr(?) reistu steina √ĺessa at sutlak, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,5 m h√∂g, 0,55 m bred (NN√Ė-SSV), 0,4 m tjock. Oregelbunden genomsk√§rning. Runh√∂jd 7-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ulv och Holmfast och Ulvger och Gunn(f)rid reste dessa stenar efter sutlak, sin fader." Uppm√•lad och lagad 1974. Uppm√•lad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten moränkulle i betad hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.791878
Longitud: 17.368366
Lämnings-ID: L1943:1526
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 59:1
Sveriges runinskrifter: U876 (Upplands runinskrifter)
Plats: Focksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b008ed9b-9fc4-4514-98e5-f43a2521cc22