Runsten U875, L1943:1527 i Hagby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þyrvé ok Ingigerðr ok Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir Kalf, bónda Þyrvéar. Guð hjalpi hans ônd ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten på gravfält (se Hagby 61:1) med 1 älvkvarsförekomst (se Hagby 61:4). Runstenen, U 875, är belägen i gravfältets SV del, och är 1,9 m hög,1,5 m bred (NÖ-SV) och 0,3 m tjock. Runhöjd 8 cm. På ristningsytan, som vetter mot NV finns 12 skålgropar, 6-8 cm diam och 0,5-1 cm djupa (se Hagby 61:4). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tyrvi och Ingegärd och Tjälve de läto uppresa denna sten efter Kalv, Tyrvis man. Gud och Guds moder hjälpe hans ande." Uppmålad 1975. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats mot Ö av moränrygg samt Ö-sluttande moränmark, ställvis brovblockig. Betad hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö om och invid landsväg."
Vill du se flera runstenar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.792759
Longitud: 17.369071
Lämnings-ID: L1943:1527
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 61:2
Sveriges runinskrifter: U875, (Upplands runinskrifter)
Plats: Focksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1527