Runsten L1943:1527 i Hagby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:1527 i Hagby
Foto av Runsten L1943:1527 i Hagby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěyrv√© ok Ingiger√įr ok √ějalfi √ĺau l√©tu r√©tta stein √ĺenna eptir Kalf, b√≥nda √ěyrv√©ar. Gu√į hjalpi hans √īnd ok Gu√įs m√≥√įir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten p√• gravf√§lt (se Hagby 61:1) med 1 √§lvkvarsf√∂rekomst (se Hagby 61:4). Runstenen, U 875, √§r bel√§gen i gravf√§ltets SV del, och √§r 1,9 m h√∂g,1,5 m bred (N√Ė-SV) och 0,3 m tjock. Runh√∂jd 8 cm. P√• ristningsytan, som vetter mot NV finns 12 sk√•lgropar, 6-8 cm diam och 0,5-1 cm djupa (se Hagby 61:4). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tyrvi och Ingeg√§rd och Tj√§lve de l√§to uppresa denna sten efter Kalv, Tyrvis man. Gud och Guds moder hj√§lpe hans ande." Uppm√•lad 1975. Uppm√•lad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats mot √Ė av mor√§nrygg samt √Ė-sluttande mor√§nmark, st√§llvis brovblockig. Betad hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"√Ė om och invid landsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.792759
Longitud: 17.369071
Lämnings-ID: L1943:1527
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 61:2
Sveriges runinskrifter: U875 (Upplands runinskrifter)
Plats: Focksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6408f0e8-e6a8-4d8f-9fba-26659be227c8