Runsten U865, L1944:5936 i Balingsta
Foto av Runsten U865, L1944:5936 i Balingsta
Foto av Runsten U865, L1944:5936 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ígulfastr(?)/Ulfhôss(?) ok Veðraldi reistu ... þenna eptir Spjallboða, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, 1,2 m hög, 1,6 m bred, (NNV-SSÖ), 0,3 m tjock. Närmast rektangulär genomskärning. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter åt VSV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Igulfast (?) och Väderalde reste denna (sten) efter Spjallbode, sin fader." Lagades och restes 1946. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment mellan väg och hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m ÖNÖ om vägbana (VNV-SSÖ), 6 m SÖ om bäckkrök vid vägbro. Bäcken kallas Dalkarlsdiket."
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.744278
Longitud: 17.456308
Lämnings-ID: L1944:5936
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 46:1
Sveriges runinskrifter: U865, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vik
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5936