Runsten U862, L1944:6116 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásgeirr ok Gerðarr láta reisa þenna stein eptir bróður sinn Forsjáll. Hann var arfi Guðbjarnar. Véseti risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,3 m hög, 1,9 m bred vid basen (N-S) 0,3 m tjock. Ristningen vetter mot V. Runhöjden är 7-9 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åsger och Gärdar låta resa denna sten efter sin broder Forseal. Han var Gudbjörns arvinge. Visäte ristade." Lagad och rest 1944. Rengjorts och tätats i sprickor 1974. Uppmålad 1976. Skyltad 1978. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats mot VNV vid foten av moränrygg. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m ÖSÖ om väg (N 40cg Ö-S 40cg V), 15 m S 40cg V om väg (Ö 40cg S-V 40cg N)."
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.768074
Longitud: 17.394285
Lämnings-ID: L1944:6116
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 28:1
Sveriges runinskrifter: U862, (Upplands runinskrifter)
Plats: Säva
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Visäte (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6116