Runsten L1944:5919 i Balingsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:5919 i Balingsta
Foto av Runsten L1944:5919 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sig√ĺorn ... reisa stein ok br√ļ gera at √Ādjarf, son, ok at Mey, d√≥ttur s√≠na, Ei√ĺorn ok Sveinn ok V√≠g√ĺorn ... Sig... ... isi "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,5 m h√∂g, 1,4 m bred vid basen (NV-S√Ė), 0,9 m tjock. Triangul√§r genomsk√§rning. Runh√∂jd 7 cm. Ristningen vetter mot N√Ė. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigtorn ... resa sten och g√∂ra bro efter √Ödj√§rv, (sin) son, och efter M√∂, sin dotter, Etorn och Sven och Vigtorn ..." √Öterfanns 1869. Lagades och flyttades 1946. Uppm√•lad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant invid vägdike."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om v√§gbana (NV-S√Ė), intill och SV om v√§gdike. 11 m V 10cgS om infartsv√§g. 45 m S 40cg S om v√§gsk√§l."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.748792
Longitud: 17.451308
Lämnings-ID: L1944:5919
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 47:1
Sveriges runinskrifter: U861 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ėpir 1 (A) [√Öhl√©n 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/81259dc2-f676-471c-b4f2-90d5b6007196