Runsten U861, L1944:5919 i Balingsta
Foto av Runsten U861, L1944:5919 i Balingsta
Foto av Runsten U861, L1944:5919 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at Ádjarf, son, ok at Mey, dóttur sína, Eiþorn ok Sveinn ok Vígþorn ... Sig... ... isi "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,5 m hög, 1,4 m bred vid basen (NV-SÖ), 0,9 m tjock. Triangulär genomskärning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot NÖ. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigtorn ... resa sten och göra bro efter Ådjärv, (sin) son, och efter Mö, sin dotter, Etorn och Sven och Vigtorn ..." Återfanns 1869. Lagades och flyttades 1946. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant invid vägdike."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om vägbana (NV-SÖ), intill och SV om vägdike. 11 m V 10cgS om infartsväg. 45 m S 40cg S om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.748792
Longitud: 17.451308
Lämnings-ID: L1944:5919
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 47:1
Sveriges runinskrifter: U861, (Upplands runinskrifter)
Plats: Norsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (A) [Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5919