Runsten U860, L1944:5396 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastbjôrn ok Þórunnr létu rétta stein þenna eptir Ingifast, bónda sinn. Guð hjalpi hans ônd ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,60 m hög, 1,15 m bred (NV-SÖ) vid basen, 0,30 m tjock. Ristningsytan mot SV. Runhöjd 8 cm. Ursprungligen har stenen stått vid Mästa bro, i närheten av U 859, Raänr 55. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastbjörn och Torunn läto uppresa denna sten efter Ingefast, sin man. Gud och Guds moder hjälpe hans ande." Lagades 1946. Lagades och tätades i sprickor 1974. Uppmålad 1975. Skyltad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgårdsmark. På krönet av låg förhöjning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NÖ om landsväg. 4 m V 40cg S om V hörnet av bod (21 m NV om handelsbod)."
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.761604
Longitud: 17.429175
Lämnings-ID: L1944:5396
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 3:1
Sveriges runinskrifter: U860, (Upplands runinskrifter)
Plats: Måsta
Placering: Vid Balingsta by.
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit med gråa inslag
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5396