Runsten L1944:5396 i Balingsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:5396 i Balingsta
Foto av Runsten L1944:5396 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastbj√īrn ok √ě√≥runnr l√©tu r√©tta stein √ĺenna eptir Ingifast, b√≥nda sinn. Gu√į hjalpi hans √īnd ok Gu√įs m√≥√įir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,60 m h√∂g, 1,15 m bred (NV-S√Ė) vid basen, 0,30 m tjock. Ristningsytan mot SV. Runh√∂jd 8 cm. Ursprungligen har stenen st√•tt vid M√§sta bro, i n√§rheten av U 859, Ra√§nr 55. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastbj√∂rn och Torunn l√§to uppresa denna sten efter Ingefast, sin man. Gud och Guds moder hj√§lpe hans ande." Lagades 1946. Lagades och t√§tades i sprickor 1974. Uppm√•lad 1975. Skyltad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgårdsmark. På krönet av låg förhöjning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m N√Ė om landsv√§g. 4 m V 40cg S om V h√∂rnet av bod (21 m NV om handelsbod)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.761604
Longitud: 17.429175
Lämnings-ID: L1944:5396
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 3:1
Sveriges runinskrifter: U860 (Upplands runinskrifter)
Plats: Måsta
Placering: Vid Balingsta by.
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit med gråa inslag
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f365eaef-617d-4d2f-b3dd-41526570452d