Runsten U859, L1944:6015 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastbjôrn ok Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir Ingifast, bónda sinn. Guð hjalpi ônd. Ásmundr risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m hög, 0,9 m bred vid basen 1,5 m bred i övre delen (N 5cg V-S 5cg Ö) och 0,4 m tjock. Runhöjd 4,5-8 cm. Ristningen vetter mot Ö. Ursprunglig plats några meter åt Ö. Flyttad 1931 vid omläggning av landsvägen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastbjörn och Torunn läto uppresa (stenen och) göra bron efter Ing(fast), sin man. Gud hjälpe anden. Åsmund ristade runorna." Flyttad 1931. Rengjord 1974. Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V 5cg S om väg (N 5cgV-S 5cg Ö), 7 m S 40cg Ö om järnväg (Ö 40cg N-V 40cg S). "
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.781157
Longitud: 17.417933
Lämnings-ID: L1944:6015
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 55:1
Sveriges runinskrifter: U859, (Upplands runinskrifter)
Plats: Måsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Åsmund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6015