Runsten L1944:6015 i Balingsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:6015 i Balingsta
Foto av Runsten L1944:6015 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastbj√īrn ok √ě√≥runnr l√©tu r√©tta ... br√ļ gera eptir Ingifast, b√≥nda sinn. Gu√į hjalpi √īnd. √Āsmundr risti r√ļnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h√∂g, 0,9 m bred vid basen 1,5 m bred i √∂vre delen (N 5cg V-S 5cg √Ė) och 0,4 m tjock. Runh√∂jd 4,5-8 cm. Ristningen vetter mot √Ė. Ursprunglig plats n√•gra meter √•t √Ė. Flyttad 1931 vid oml√§ggning av landsv√§gen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastbj√∂rn och Torunn l√§to uppresa (stenen och) g√∂ra bron efter Ing(fast), sin man. Gud hj√§lpe anden. √Ösmund ristade runorna." Flyttad 1931. Rengjord 1974. Uppm√•lad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ökerren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V 5cg S om v√§g (N 5cgV-S 5cg √Ė), 7 m S 40cg √Ė om j√§rnv√§g (√Ė 40cg N-V 40cg S). "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.781157
Longitud: 17.417933
Lämnings-ID: L1944:6015
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 55:1
Sveriges runinskrifter: U859 (Upplands runinskrifter)
Plats: Måsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: √Ösmund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7bfa4197-6981-41b1-80ad-7d89b138717c