Runsten L1944:6078 i Balingsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:6078 i Balingsta
Foto av Runsten L1944:6078 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ćgulbj√īrn ok Fastlaug ... stein √ĺenna eptir √Ēnund. Gu√į hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h√∂g, 1,3 m bred vid basen, (NNV-SS√Ė) 0,3 m tjock. N√§rmast rektangul√§r genomsk√§rning. Runh√∂jd 6-9 cm. Ristningen vetter √•t √ĖN√Ė. Stenen var tidigare rest vid √§nden av logen ca 55-60 m SS√Ė om den nuvarande platsen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Igulbj√∂rn och Fastl√∂g ... denna sten efter Anund. Gud hj√§lpe hans ande.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m VSV om v√§gkant samt intill och VNV om staket., (NNV-SS√Ė) 6 m S 40cg √Ė om S√Ė h√∂rnet av magasin."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.744638
Longitud: 17.404046
Lämnings-ID: L1944:6078
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 57:1
Sveriges runinskrifter: U857 (Upplands runinskrifter)
Plats: Frövi
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå rödaktig granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/00ff3d0f-f12b-405a-92d2-5cba400b3c3a