Runsten U857, L1944:6078 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ígulbjôrn ok Fastlaug ... stein þenna eptir Ônund. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m hög, 1,3 m bred vid basen, (NNV-SSÖ) 0,3 m tjock. Närmast rektangulär genomskärning. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter åt ÖNÖ. Stenen var tidigare rest vid änden av logen ca 55-60 m SSÖ om den nuvarande platsen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Igulbjörn och Fastlög ... denna sten efter Anund. Gud hjälpe hans ande.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m VSV om vägkant samt intill och VNV om staket., (NNV-SSÖ) 6 m S 40cg Ö om SÖ hörnet av magasin."
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.744638
Longitud: 17.404046
Lämnings-ID: L1944:6078
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 57:1
Sveriges runinskrifter: U857, (Upplands runinskrifter)
Plats: Frövi
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå rödaktig granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6078