Runsten L1944:6067 i Balingsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:6067 i Balingsta
Foto av Runsten L1944:6067 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hugaldr ... stein √ĺenna at ... ok br√ļ gera. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,2 m h√∂g, 1 m bred vid basen (N 40cg V-S 40cg √Ė) och 0,5 m tjock. Oregelbunden genomsk√§rning. Runh√∂jd 7 cm. Ristningen vetter √•t V. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...denna sten efter ... och g√∂ra bron.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ökerren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m √Ė 40cg N om v√§g (S 30cg √Ė-N 30cg V). 0,5 m V om S h√∂rnet av gammal smedja."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.7428
Longitud: 17.406035
Lämnings-ID: L1944:6067
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 58:1
Sveriges runinskrifter: U856 (Upplands runinskrifter)
Plats: Frövi
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blåaktig gnejsgranit
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/35e796bf-5305-4441-9828-62e90bc6b40c