Runsten U856, L1944:6067 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hugaldr ... stein þenna at ... ok brú gera. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,2 m hög, 1 m bred vid basen (N 40cg V-S 40cg Ö) och 0,5 m tjock. Oregelbunden genomskärning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter åt V. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...denna sten efter ... och göra bron.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m Ö 40cg N om väg (S 30cg Ö-N 30cg V). 0,5 m V om S hörnet av gammal smedja."
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.7428
Longitud: 17.406035
Lämnings-ID: L1944:6067
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 58:1
Sveriges runinskrifter: U856, (Upplands runinskrifter)
Plats: Frövi
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blåaktig gnejsgranit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6067