Runsten U854, L1944:6344 i Balingsta
Foto av Runsten U854, L1944:6344 i Balingsta
Foto av Runsten U854, L1944:6344 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn Jarl ok sonu sína Sigurð ok Sig... ... ... merkisgerð Vani(?) ok Harðsteinn ok Þorbjôrn ok Gunnviðr. §Q Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn Jarl ok sonu sína Sigurð ok Sig... ... ... merkisgerð Vani(?) ok Harðsteinn ok Þorbjôrn ok Unnviðr(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,60 m hög, 1,05 m bred vid basen (NV-SÖ) 0,35 m tjock. Ristningsytan mot SV. Runhöjd 3,5-7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmfrid lät både göra bron och uppresa stenen efter sin man Jarl och sina söner Sigurd och Sig- ... utförandet av minnesmärket Vane (?) och Hårdsten och Torbjörn och Gunnvid." Lagad och rest 1946. Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Betesmark). Ladugårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om landsvägsbana (NV-SÖ), 19 m Ö 40cg S om ÖSÖ hörnet av uthus mitt för infartsväg med allé till gamla kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.763453
Longitud: 17.422463
Lämnings-ID: L1944:6344
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 2:1
Sveriges runinskrifter: U854, (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6344