Runsten U851, L1944:5998 i Balingsta
Foto av Runsten U851, L1944:5998 i Balingsta
Foto av Runsten U851, L1944:5998 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vani(?) ok Sigríðr ... þenna eptir Ernfríði ok Frey... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 1 m hög, 0,5 m bred, vid basen 0,75 m bred upptill, 6 cm tjock. Runhöjd 4-4,5 cm. Ristad på båda sidor, åt SSÖ och NNV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vane (?) och Sigrid ... denna efter Ärnfrid och Frö- ..." Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av terrasserad moränkulle av berg, i park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NNÖ om Viks slott (NÖ hörnet)."
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.73648
Longitud: 17.461697
Lämnings-ID: L1944:5998
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 51:1
Sveriges runinskrifter: U851, (Upplands runinskrifter)
Plats: Balingsta kyrka
Placering: Vid Viks slott.
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5998