Runsten L1944:5998 i Balingsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:5998 i Balingsta
Foto av Runsten L1944:5998 i Balingsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vani(?) ok Sigr√≠√įr ... √ĺenna eptir Ernfr√≠√įi ok Frey... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 1 m h√∂g, 0,5 m bred, vid basen 0,75 m bred upptill, 6 cm tjock. Runh√∂jd 4-4,5 cm. Ristad p√• b√•da sidor, √•t SS√Ė och NNV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vane (?) och Sigrid ... denna efter √Ąrnfrid och Fr√∂- ..." Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av terrasserad moränkulle av berg, i park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NN√Ė om Viks slott (N√Ė h√∂rnet)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.73648
Longitud: 17.461697
Lämnings-ID: L1944:5998
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 51:1
Sveriges runinskrifter: U851 (Upplands runinskrifter)
Plats: Balingsta kyrka
Placering: Vid Viks slott.
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5c68f0e6-1f8c-4cc7-981e-8769c0cce98a