Runsten U848, L1941:8337 i Västeråker
Foto av Runsten U848, L1941:8337 i Västeråker
Foto av Runsten U848, L1941:8337 i Västeråker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ríkviðr ok Bjôrn létu reisa stein þenna eptir Þorstein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2 m h, 2,0,5 m br och 1,2 m tj. Runhöjden 3,5 cm. Inskriften vetter åt S.Ändring Dnr 3426/74 Under år 1974 rengjordes stenen.Ändring Dnr 2650/74 uppmålad 1975 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västeråker socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"PÅ Ö-sluttningen av moränrygg med berg i dagen. Gammal hagmark,ouppodlat om de i åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N 40cg V om landsväg, ca 25 m ÖNÖ om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Västeråker socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759487
Longitud: 17.486253
Lämnings-ID: L1941:8337
Riksantikvarieämbetets ID: Västeråker 52:1
Sveriges runinskrifter: U848, (Upplands runinskrifter)
Plats: Torresta
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (A) [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Västeråker
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8337