Runsten U846, L1941:8490 i Västeråker
Foto av Runsten U846, L1941:8490 i Västeråker
Foto av Runsten U846, L1941:8490 i Västeråker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jôfurfast, ...fast, Végunnr ... þær létu ... ... þessar eptir fôður sinn, Ási, Ketilbjôrn, Geirr eptir svær sinn, ... eptir bónda ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 2,7 m h, 1,5 m br vid basen; avsmalnande uppåt. 0,25-0,35 m tj vid basen, 0,35-0,45 m tj upptill. Runhöjd 6,5-8 cm. Inskriften åt V. Stenen har varit spräckt och är lagad medcement. 5 m S om nr 1 är: 2) Runsten, granit, 2,8 m h, 1,85 m brvid basen, avsmalnande uppåt. 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Inskrift åt V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västeråker socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1) 2 m N om huvudingången till Västeråkers kyrka. Intill ochVNV om stenmur. 2) 1 m S om huvudingången till kyrkan. Intill ochV om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Västeråker socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.752513
Longitud: 17.51022
Lämnings-ID: L1941:8490
Riksantikvarieämbetets ID: Västeråker 15:2
Sveriges runinskrifter: U846, (Upplands runinskrifter)
Plats: Västeråkers kyrka
Placering: I västra bogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Västeråker
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8490