Runsten L1944:7437 i Dalby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:7437 i Dalby
Foto av Runsten L1944:7437 i Dalby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"G√≠sl ok √Āsgeirr reistu stein √ĺenna eptir Bj√īrn, br√≥√įur sinn, annan eptir f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, granit liggande, 0,9 m l√•ng, st√∂rsta bredd 0,52 m och 0,3 m tjock. Orienterat i N 20cg V-S 20cg √Ė. Runh√∂jd 7 cm. Im√•lad med gr√•tt. Fragmentet p√•tr√§ffades 22/7 1961 i samband med upptagning av stenfyllning till den gamla Vyggeby brons f√§sten (ca 5 m √Ė 40cg S), vilket uppf√∂rdes av v√§gf√∂rvaltningen i Uppsala l√§n. Man kan som antikvarie A-M Berg vid besiktningen 1961 konstatera att fragmentet utg√∂r nedre h√∂gra delen av runstenen U 845 (Wess√©n/Jonsson, Upplands runinskrifter, s 484 f) som varit f√∂rsvunnen sedan 1800-talet. √Ąldre uppgifter tyder p√• att runstenen st√•tt p√• √Ė sidan av bron. Den har sedan begagnats vid en brobyggnad. Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften p√• U 845:"Gisl och √Ösger reste denna sten efter Bj√∂rn, sin broder, den andra efter sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S√Ė-sluttning av b√§ckravin i kraftigt N√Ė-sluttande lerdal. NV delen av gammalt brof√§ste SV om landsv√§g. Omges av √•ker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S 10cg √Ė om v√§gkorsning. 6 m SV om landsv√§g (NV-S√Ė)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.767877
Longitud: 17.55247
Lämnings-ID: L1944:7437
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 241:1
Sveriges runinskrifter: U845 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: viggeby) bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c9f07dae-7016-436a-a2d9-01963119bed1