Runsten L1943:193 i Dalby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:193 i Dalby
Foto av Runsten L1943:193 i Dalby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"G√≠sl ok Bj√īrn ok √Āsgeirr l√©tu reisa stein at √ěorstein, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,27 m h√∂g, 1 m bred vid basen (V 40cg N-√Ė 40cg S). Inskrift √•t N. Runh√∂jd 6-7 cm. Stenen √§r uppst√§lld p√• bergh√§ll och har p√• baksidan n√•gra st√∂dstenar 0,3-0,6 m stora. Revideringen 1980: Runstenen som har nr U 844 i Westin/Jansson, Upplands runinskrifter, s 482 f, var i slutet av 1600-talet intakt och stod vid Viggeby bro p√• V sidan, enligt √§ldre uppteckningar. Efter att ha tj√§nat som trappsten till en av g√•rdarna i Viggeby placerades stenen vid v√§gen omkring 1870. Den restes p√• nuvarande plats genom riksantikvarie√§mbetets f√∂rsorg 1946. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gisl och Bj√∂rn och √Ösger l√§to resa stenen efter Torsten, sin fader." Restes 1946. Uppm√•lad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg med berg i dagen. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SV om landsväg, 15 m V 40cg N om inkörsväg till gård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.766817
Longitud: 17.555112
Lämnings-ID: L1943:193
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 113:1
Sveriges runinskrifter: U844 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: viggeby) bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/330140b7-3336-41ca-a412-b2f9634b92ab