Runsten U844, L1943:193 i Dalby
Foto av Runsten U844, L1943:193 i Dalby
Foto av Runsten U844, L1943:193 i Dalby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gísl ok Bjôrn ok Ásgeirr létu reisa stein at Þorstein, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,27 m hög, 1 m bred vid basen (V 40cg N-Ö 40cg S). Inskrift åt N. Runhöjd 6-7 cm. Stenen är uppställd på berghäll och har på baksidan några stödstenar 0,3-0,6 m stora. Revideringen 1980: Runstenen som har nr U 844 i Westin/Jansson, Upplands runinskrifter, s 482 f, var i slutet av 1600-talet intakt och stod vid Viggeby bro på V sidan, enligt äldre uppteckningar. Efter att ha tjänat som trappsten till en av gårdarna i Viggeby placerades stenen vid vägen omkring 1870. Den restes på nuvarande plats genom riksantikvarieämbetets försorg 1946. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gisl och Björn och Åsger läto resa stenen efter Torsten, sin fader." Restes 1946. Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg med berg i dagen. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SV om landsväg, 15 m V 40cg N om inkörsväg till gård."
Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.766817
Longitud: 17.555112
Lämnings-ID: L1943:193
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 113:1
Sveriges runinskrifter: U844, (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: viggeby) bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:193