Runsten U842, L1944:7378 i Dalby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingifríðr/Ingríðr lét rétta stein eptir Þórð, bróður sinn. Holmgeirr lét gera merki at Holmstein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,2 m hög, 1,3 m bred vid basen (SV-NÖ) avsmalnande uppåt, 0,2-0,45 m tjock. Ristningen vetter åt SÖ. Runorna är 4-5 cm höga. Enligt Upplands runinskrifter har runstenen ursprungligen sannolikt stått på "ängen" (i Ö-SÖ?). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingefrid lät uppresa stenen efter Tord, sin broder. Holmger lät göra minnesmärket efter Holmsten." Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande lerdal."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart NV om landsväg, 2 m SV om byväg, 13 ,5 m Ö 20cg S om Ö-hörn av byggnad, invid och NV om infartsväg till f.d. handelsbod. Vägkant, gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.777007
Longitud: 17.512745
Lämnings-ID: L1944:7378
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 21:1
Sveriges runinskrifter: U842, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hållberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7378