Runsten L1943:668 i Dalby 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:668 i Dalby
Foto av Runsten L1943:668 i Dalby
Tolkning av runorna
LÀmningens runtext lyder pÄ fornvÀstnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét reisa stein eptir ... fÎður/bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen stÄr nedanstÄende. (Observera att lÀmnings-beskrivningar ibland kan innehÄlla information om flera fornlÀmningar. De brukar dÄ numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, mörkgrÄ finkornig granit, 0,95 m lÄng och 0,48 m bred. Fragmentet Àr inmurat i vÀggen och har rest av inskrift och kors. Ristningen har en tydlig imÄlning. Det pÄtrÀffades 1958 vid restaureringsarbeten i kyrkan. Enligt Upplands runinskeifter, torde förutom 125:1, runstenen U 840, ytterligare tvÄ fragment av runstenar vara inmurade i Dalby Kyrkas mur. PÄ detta tyder uppteckningar frÄn 1600-talet. Inget av dessa fragment verkar dock vara identiskt med det 1958 funna 125:2. Möjligen kan de ha hört ihop. Enligt FornvÀnnen 1959 lyder inskriften pÄ fragmentet:"... stenen efter ...""
Tycker du förkortningarna Àr svÄra att förstÄ? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar hÀr.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala lÀn). Du bör kunna besöka den med stöd av AllemansrÀtten eftersom den inte befinner sig pÄ privat tomt eller inuti en byggnad.
TerrÀngen omkring lÀmningen beskrivs i RiksantikvarieÀmbetets register som:
"MorÀnförhöjning invid brant sjödalgÄng. Avplanad grÀxbevÀxt kyrkogÄrdsplan."
Runstenens GPS-position Àr inte helt exakt. Det kan skilja upp till nÄgra tiotal meter. Om du inte hittar den pÄ angivna koordinater kan du ta hjÀlp av den hÀr ledtrÄden:
"PÄ mitten av S lÄngsidan av kyrkans lÄnghus, yttre muren ca 4,5 m ovan markytan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift InnehÄll
Latitud: 59.759775
Longitud: 17.57317
LĂ€mnings-ID: L1943:668
RiksantikvarieÀmbetets ID: Dalby 125:2
Sveriges runinskrifter: U841 (Upplands runinskrifter)
Plats: Dalby kyrka
Placering:
FöremÄl: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlÀmning
Aktuell status: BekrÀftad i fÀlt
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
LĂ€n: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
RiksantikvarieÀmbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/87059d47-3d9b-47da-96fd-e5b03f8ded49