Runsten U592, L1943:6446 i Knutby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...efni ok Ótryggr ok Sigtryggr ok Ásgeirr reistu stein(?) eptir Loðin ... Ásgeirr rétti eptir Loðin, fôður þeira(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,45 m h, 0,3 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot N och V. Resten av stenen enl uppg inmurad i ladugårdsgrund. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knutby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sluttning mot SV, trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m Ö 30cg S om SÖ hörn av hus (stenen står i kanten av häck)"
Vill du se flera runstenar i Knutby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.902786
Longitud: 18.244519
Lämnings-ID: L1943:6446
Riksantikvarieämbetets ID: Knutby 65:1
Sveriges runinskrifter: U592, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gränsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Knutby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6446