Runsten U591, L1943:6145 i Knutby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,6 m h, 0,4 m br, 0,6 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Några slingor synliga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knutby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). N
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Knutby kyrka, N delen av Ö korväggen."
Vill du se flera runstenar i Knutby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.908939
Longitud: 18.269506
Lämnings-ID: L1943:6145
Riksantikvarieämbetets ID: Knutby 91:1
Sveriges runinskrifter: U591, (Upplands runinskrifter)
Plats: Burvik
Placering: I Knutby kyrka.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Knutby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6145