Runsten L1943:6375 i Knutby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6375 i Knutby
Foto av Runsten L1943:6375 i Knutby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ragnbj√īrn l√©t reisa stein eptir sv√¶r(?) sinn V√≠ghjalm/V√©hjalm, ok Fullugi(?), Freygeirs(?) arfi, Eysteinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m h, 1,1 m br (√Ė 5cg N-V 5cg S) och 0,14-0,22 m tj. Runh√∂jd 7-10 cm. Formen n√§rmast rektangul√§r, upp√•t n√•gotavsmalnande och slutande i en svag spets. Framsidan √•t N. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knutby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedom bergkulle i S-sluttande lermark ned mot sjö. Hagmark intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m √Ė 10cg S om √•kerh√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.897137
Longitud: 18.376975
Lämnings-ID: L1943:6375
Riksantikvarieämbetets ID: Knutby 36:1
Sveriges runinskrifter: U590 (Upplands runinskrifter)
Plats: Burvik
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Vitröd granit
Runristare: √Ėsten 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Knutby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4aa60d70-09a7-4b5f-a50a-f0f1ee4df268