Runsten U1124, L1941:1590 i Tuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå gnejs 1,6 m l och 0,5 m br. Ristningen består endast av en dubbel S-formad slinga samt därunder ett rakt streck. Stenen är inmurad i Ö kyrkomurens sockel vid markytan. Runstenen har tidigare varit inmurad i dörren till vapenhuset i kyrkan intill. Den togs fram 1950."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Kyrkbacke."
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.019773
Longitud: 18.06493
Lämnings-ID: L1941:1590
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 48:2
Sveriges runinskrifter: U1124, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tuna kyrka
Placering: Inmurad i kyrkans östra vägg.
Föremål: Ristad sten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1590