Runsten U1123, L1941:1589 i Tuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ...ugi létu reisa stein eptir Oddgeir, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, röd granit, 1,45 m h, 1,0 m br och 0,3 m tj. (N-S).Runhöjd 7,5 cm. Inskrift åt V. Runhöjden 7,5-9 cm. Ytan nött. Rest på sin nuvarande plats c:a 1950. C:a 45 m SÖ om nr 1 är. 2) Runsten, ljusgrå gnejs 1,6 m l, 0,5 m br. Ristningen består endast av en dubbel S-formad slinga samt därunder ett rakt streck. Stenenär inmurad i Ö kyrkomurens sockel vid markytan. Runstenen har tidigare varit inmurad i dörren till vapenhuset kyrkan intill. Dentogs fram 1950. Stenen var sönderslagen 1594 då Joh Burens undersökte den. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N stenmurshörn, 9 m S 40cg V, NÖ hörnet av klockstapel."
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.020119
Longitud: 18.064337
Lämnings-ID: L1941:1589
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 48:1
Sveriges runinskrifter: U1123, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Ödmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1589