Runsten U1122, L1942:7984 i Stavby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Sibbi, Gunnarr létu reisa stein at Hemkel/Heimkel, fôður sinn. Kristr hjalpi sál Hemkels/Heimkels. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 2,15 m l, 0,9 m h, inmurad i S långsidans yttervägg. Stavby k:a. Runhöjd 75 mm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stavby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkvägg (V 10cg N-Ö 10cg S)."
Vill du se flera runstenar i Stavby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.010122
Longitud: 17.966595
Lämnings-ID: L1942:7984
Riksantikvarieämbetets ID: Stavby 36:1
Sveriges runinskrifter: U1122, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stavby kyrka
Placering: Inmurad i södra väggen.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (A); (Vigmund (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]; Önjut (A) [Källström 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Stavby
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7984