Runsten L1942:7422 i Skuttunge ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:7422 i Skuttunge
Foto av Runsten L1942:7422 i Skuttunge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßP Bj√īrn ok ... ok ... ... f√ī√įur sinn. Kolr hj√≥ ... ¬ßQ Bjarnulfr ok ... ... f√ī√įur sinn. Kolr hj√≥ ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,55 m h, 1,40 m br vid basen (√Ė 10cg N-V 10cg S) och0,35-0,45 m tj. P√• S sidan ristningen. Gr√•granit. Stenens √∂verdelsaknas. Runh√∂jd 5 cm. Runstenen har nr U 1117 i Sveriges runinskrifter Band 9, del 4:2, Uppland, Wessen & Jansson, s 456 f. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket flack mor√§nf√∂rh√∂jning (N√Ė-SV), intill flack lerdal. Betadhagmark, som varit √•ker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m N 10cg √Ė om landsv√§g (√Ė 10cg S-V 10cg N) Bj√∂rklinge-Harbokyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.035355
Longitud: 17.528302
Lämnings-ID: L1942:7422
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 84:1
Sveriges runinskrifter: U1117 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vigle
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med flagrande vitt ytskikt
Runristare: Kol (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/028f5995-4c80-48c4-8a66-23e8236412df