Runsten U1111, L1942:8439 i Skuttunge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Andsvarr ok Þorbjôrn létu hôggva stein eptir fôður sinn ok Steinhildr eptir bónda sinn Tata/Tatta. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten granit 2 m h, 1,7 m br vid basen (N-S) och intill 0,65 mtj. På V sidan ristningen. Runhöjd 6 cm. Relativt välbevarad uppmålning. Har nr U 1111 Eln, Skuttinge i Sveriges rininskrifter, 4:2, Vallin-Jonsson s 445 ff. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränimpediment i flack lerdal. Åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S 20cg V om åkerkant (Ö 20cg S-N 20cg V) 9 m S 40cg Ö om inskjutet åkerhön."
Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.984089
Longitud: 17.528358
Lämnings-ID: L1942:8439
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 31:1
Sveriges runinskrifter: U1111, (Upplands runinskrifter)
Plats: Eke
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gudfast (A) [Samma som U 1047, Hagsten-Karlsson 2000]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8439