Runsten L1942:7867 i Skuttunge ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:7867 i Skuttunge
Foto av Runsten L1942:7867 i Skuttunge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"hinuntr l√©t r√©tta stein eptir Gu√įr√≠k, sv√¶r sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravf√§lt, 50x50 m st (NN√Ė-SSV) best√•ende av ca 9 runda stens√§ttningar, 1 rektangul√§r stens√§ttning samt 1 runsten. De runda stens√§ttningarna √§r 4-8 m diam, 0,5-0,25 m h. √Ėvertorvade med enstaka till talrika 0,2-0,4 m st stenar i ytan. Ett par har st√§llvis/delvis kantkedja 0,1-0,2 m h av 0,2-0,4 m l stenar. En har grop i mitten 1 m diam 0,15 m dj. Tre √§r skadade av v√§g, varav en till h√§lften bortschaktad. Flera √§r skadade av t√§kt varav en i NV:e delen√§r n√§stan helt borttagen. Runsten i gravf√§ltets mellersta del √§r1,43 m h, 0,65 m br (N 30cg √Ė-S 30cg V) och 0,25 m tj. Ristningenp√• √ĖS√Ė sidan b√§r sp√•r av uppm√•lning. Runh√∂jd 6,5 cm. N√•got skadad i nedre v√§nstra h√∂rnet. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sm√•kuperad mor√§nrygg (VNV-√ĖS√Ė) ovan √•. Betad √∂ppen hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2) 11 m V 30cg N om v√§g (N 30cg √Ė-S 30cg V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.013189
Longitud: 17.427219
Lämnings-ID: L1942:7867
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 133:2
Sveriges runinskrifter: U1110 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broddbo
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0612f727-d052-41dc-a500-6e2c0907f4c5