Runsten L1942:8136 i Skuttunge ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:8136 i Skuttunge
Foto av Runsten L1942:8136 i Skuttunge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gísl ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, granit, 0,8 m h och 1,12 m br. (N-S). Runh√∂jd 6cm. Ristningen vetter mot √Ė. Utg√∂r rot√§ndan av en runsten. Uppt√§cktes h√∂sten 1954 och finns f√∂rtecknad som nr U 1109 i Sveriges runinskrifter 4:2, Jonsson & Wess√©n, s 442. Finns upptagen i excerpt, 27 sept 1954 - Riksantikvari√∂mb 15/10 ATA. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag mor√§nf√∂rh√∂jning (√Ė-sluttande) invid flack lerdal. Kyrkog√•rd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Skuttungekyrka - sakristians √Ė-grundmur, 70 cm S om N√Ė-h√∂rnet avsakristian."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.998597
Longitud: 17.515063
Lämnings-ID: L1942:8136
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 246:1
Sveriges runinskrifter: U1109 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skuttunge kyrka
Placering: Inmurad i sakristians östra grundmur.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9ed3226a-d490-4dfa-a48c-544a73249365