Runsten U1107, L1944:9524 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn Fastar. Skaldi lét sýsla merki vel ok Þórðr ok Ádís(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,4 m hög, 1,3 m bred (N-S) 0,5-0,6 m tjock. Ristningen mot Ö. Runhöjden 7-8 cm. Avsmalnande uppåt. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gillög lät uppresa stenen efter sin son Fastar. Skalde lät ordna minnesmärket väl, och Tord och Ådis (?)." Höjdes och restes 1948. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark intill åravin. Hagmark mellan tomtmarker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om liten körväg (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.938053
Longitud: 17.49505
Lämnings-ID: L1944:9524
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 338:1
Sveriges runinskrifter: U1107, (Upplands runinskrifter)
Plats: Äskelunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Tord (A); (Gudfast (A), mycket osäker attribution gjord av Brate).
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9524