Runsten U1104, L1944:9132 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Nes-Végeirr ok Gyríðr þau létu rétta merki eptir Sík, er sótdó. Nasi/Nesi ok Ketill þeir hjoggu rúnar á þessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, ca 2,2 m hög, 1,6 m bred (V 40cg N-Ö 40cg S) och 0,45 m tjock. Stenen lutar något åt NÖ. Ristningen vetter mot SV. Runhöjden är ca 7 cm. Ristningen är mycket svår att se pga lavar på stenen. Ej uppmålad. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och Gyrid de läto uppresa minnesmärket efter ... Nase och Kättil de höggo in dessa runor." Rest och lagad 1948. Rest och rengjord 1999."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SSV-sluttande lerdal ner mot å. Åkermark."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.942853
Longitud: 17.481112
Lämnings-ID: L1944:9132
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 347:1
Sveriges runinskrifter: U1104, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tuna
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Nase (S); Kättil 4 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9132