Runsten U1100, L1944:8469 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Þorgeirr/Þorgerð(r) bað Œpi rista rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 1,0-1,2 m hög, ca 1,0-1,2 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,45 m tjock. Ristningen mot SSV. Runradens höjd 11-13 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... Torger bad Öpir rista runorna.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikesren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NNÖ väg (VNV-ÖSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927799
Longitud: 17.52801
Lämnings-ID: L1944:8469
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 302:1
Sveriges runinskrifter: U1100, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sundbro
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd granit med fläckig yta
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8469