Runsten U1098, L1944:9532 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Jôfurfríðr ... ...fast létu reisa stein þenna §B eptir Fastulf, fôður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fragment av runsten, (övre del), gråsten, ca 0,75 m lång, 0,65 m bred och 0,5 m tjock. Den ligger på marken. Ristningen vetter uppåt, runhöjd ca 8 cm. Enligt Upplands runinskrifter hade runstenen ristning på två sidor. Enligt Upplands runinskrifter skall hela inskriften ha varit:"Jovurfrid ... -fast läto resa denna sten efter Fastulv, sin gode fader." Nu endast fragment kvar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 1,5 m V 30cg S om nr 301:1 är 301:2."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927439
Longitud: 17.52854
Lämnings-ID: L1944:9532
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 301:2
Sveriges runinskrifter: U1098, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sundbro
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9532